top of page

Fiskeriet er underlagt følgende regler

 

 • Bådene skal reserveres hos Shell Service Morud tlf: 65964299

 • Ved fiskeri ved Langesø skal fiskekort bæres synligt på kroppen eller placeres synligt ved   fiskepladsen (nyt 2021)

 • Både, årer, redningsveste og hytte skal behandles på behørig vis - husk at rydde op og låse efter brug! Affald tømmes i containeren som er opstillet ved hytten.

 • Zone K (vestlige del af søen, ved kapellet) er forbeholdt for fiskere fra land – Altså bådfiskeren skal drage hensyn herfor, og har ansvaret for at der ikke krydses liner. I øvrige områder skal fiskere fra land, med rimelighed udvise hensyn til bådfiskere – der SKAL fiskes med synkende liner eller `bagbly`, hvis du fisker med flere stænger og på store afstande fra land.(nyt 2021)

 • Det er tilladt at fiske fra Stenpynten. Pladsen er forbeholdt karpefiskere.

 • Fangster af gedder, sandart, ål og karper kan skrives i fangstjournalen, som er i åreskabet.

 • Maksimum 3 personer i een båd.

 • Sejlads skal efter gældende regler ske med redningsveste ombord. Redningsveste ligger i hytten. 

 • Der må max. anvendes 3 stænger pr. person (nyt 2021)                       

 • Fiskeri fra land foregår fra fast standplads med agn, idet fiskeri med kunstagn ikke er tilladt.

 • Telt med fast bund er forbudt. Karpefiskerly uden fast bund er tilladt.

 •  Mindstemål og fredningstider SKAL overholdes.

 • VIS HENSYN til dine medfiskere og andre brugere af Langesø.

 • Brud på reglerne kan medføre bortvisning.

 • Catch and release på Gedder samt Sandart hvilket betyder at disse arter ikke under nogen omstændigheder må hjemtages, og skulle en fisk gå til under afkrogning skal den stadig sættes ud i søen (nyt 2021)

 

 

 

Mindstemål og fredningstider:

 

 • Gedde: Catch and release (fredet i april).

 • Sandart: Catch and release (fredet i maj).

 • Ål: 45 cm.

Natfiskeri fra bredden af Langesø

 

 • Telt med fast bund er forbudt. Der henvises til teltpladsen ved Morud Friluftbad. Karpefiskerly uden fast bund er tilladt.

 • Bålbrænding er forbudt med mindre blåplads anvises fra godsets side. Der er anvist bålpladser som beskrevet ovenfor.

 • Parkering ved Skovkapel er tilladt.

 

Langesø Info

 

Se kort vedr. afstand til Langsø Gods og de markerede stræk for fiskeri langs bredden. Dagskort kan købes på Shell i Morud. Det kræver også Statsfisketegn at fiske i Langesø. Robåde kan lejes på Shell i Morud, til fiskeri eller blot en hyggelig sejltur.

 

Fiskeriet i Langesø foregår fra båd, men medefiskeri fra land på den skiltede (skilte undervejs) strækning fra kapellet syd om søen til slotshaven er tilladt. Der må fra den første juli fiskes fra sandbanken ved Travnskov afløbet. Bådene er fortøjet ved hytten i søens sydøstlige ende. Nøgle til hytte og både kan mod depositum på 100 kr. erhverves ved Shell Service Morud. Der er mulighed for overnatning i hytten.

Færdselsregler for fiskeri ved Langesø

 

Langesø Gods er en privat ejendom, hvor publikum må færdes efter reglerne i Naturbeskyttelses-loven. Færdsel og ophold er således tilladt på veje og stier fra kl. 7.00 om morgenen til solnedgang. Overnatning i skoven er ikke tilladt. Disse begrænsninger gælder også ved fiskeri i vandløb og fra bred.

 

I perioden 15. maj til 15. juli må færdsel langs åen ikke ske før kl. 9.00 af hensyn til skovens jagtlejere, som også i oktober til december kan lukke skoven omkring Stavids å på jagtdage. Disse begrænsninger gælder også for fiskere.

 

Motorkørsel er ikke tilladt uden for offentlig vej (asfalteret vej), ligesom motordrift heller ikke er tilladt på søen. Parkering skal ske på parkeringspladser ved offentlig vej - gerne ved "Den gamle Smedie" eller mellem transformerstationen og det lille vandhul på den lille parkeringsplads, ikke i løgparken eller ved indgangen hertil. Parkering på/langs grusvej ved hytten er ikke tilladt. Hunde må kun medføres, hvis de holdes i snor.

 

Disse begrænsninger skyldes hensyn til dyrelivet, som er specielt sårbart i yngletiden om foråret. Derfor henstiller vi til fiskerne, at man skal tage hensyn til ynglende fugle langs søbredden ved ikke at tage ophold i sivene og i umiddelbar nærhed af reder i sivbræmmen og på bredden.

 

Støjende adfærd og brug af radio m.v. bedes undgået af hensyn til skovfreden, som nydes af mange skovgæster og beboere.

 

Langesø slot, der er opført i 1774-1778, ejes nu tillige med de 800 ha skov, 55 ha landbrug og 18 ha sø af Langesøfonden, hvis hovedformål er at sikre ejendommens fremtid som erhvervsskovbrug med rekreativ værdi. Slottet er delvist udlejet til beboelse, og såvel slot som park er lukket for offentligheden, hvorfor landgang ikke er tilladt i dette område.

 

Bålbrænding og lejrslagning er ikke tilladt i skoven. Ved grusgraven på søens nordside (ved Ålekisten) er dog indrettet to bålpladser, som må benyttes af publikum uden forudgående tilladelse.

Lystfiskeriets dag.png

Catch & release

er nyt fra 2021

bottom of page