top of page

Sådan blev Morud Lystfiskerforening dannet

I anledningen af foreningens 25 års jubilæum i 2008 skrev stifteren, tidligere formand og nu æresmedlem af Morud Lystfiskerforenng en artikkel om foreninges opstart.

Morud Lystfiskerforening 10 – 2 – 83 står der skrevet uden på et gammelt rødt ringbind, der til daglig har en ydmyg plads i bunden af min skænk i stuen i Holstebro. Denne dato skrevet med sort tusch er nok i dag det bedste bevis på foreningens alder og stiftende generalforsamling. Gennem Internettet kan man fremsøge en kalender fra 1983 og konstatere, at den 10. februar faldt på en torsdag, hvilket jo ikke er en usandsynlig dag for en stiftende generalforsamling...

 

Foreningen blev i sin tid startet af en håndfuld fiskekammerater, der kunne se at fiskeri forbudt skiltene var begyndt at skyde i vejret langs Stavis Å ved Bredbjerg. Odense-foreningen Humpy havde lejet sig ind på de lokale enemærker og der var derfor behov for at forsvare de lokale fiskeinteresser. Siden har Morud Lystfiskerforening haft et fint samarbejde med Humpy, men det er en anden historie.

 

Bestyrelsen bestod i opstarten af undertegnede (formand), Erik Larsen (sekretær), Henrik Larsen (kasserer), Lenny Stolborg og Bo Vork Nielsen (menige medlemmer) og Christian Larsen (suppleant).

 

Siden dengang har der været en større udskiftning i bestyrelsen, men det er alligevel kendetegnende, at det er forholdsvis få lokale fiskekammerater, der gennem årene har trukket det store læs både i og udenfor bestyrelsen og gjort, at foreningen stadig kan holde sammen på fiskevand, udføre vandpleje, arrangere fælles fisketure og vedligeholde Langesø´s fine bådpark. Foruden de nævnte har Brian Larsen, Tom Larsen, Carsten Petersen, Niels Lühr og Thomas Brooksby været blandt dem, der har taget et stort slæb.

 

Gennem alle årene har der været et særdeles fint samarbejde med Langesø Skovbrug ved skovrider Finn Jacobsen, der netop er gået på pension i 2007. - Ham skylder foreningen stor tak og det er stadig Langesø Skovbrug, der står bag foreningens vigtigste fiskevand Langesø og Stavis Å i Langesøskoven.

 

- Også Bent Nutzhorn, der dengang underviste på Søndersø Ungdomsskoles Lystfiskerhold var en enestående hjørnesten i vores unge lystfiskerliv i en lang årrække. Søndersø Ungdomsskole og Morud Lystfiskerforening var et godt supplement til hinanden. Desværre forsvandt lystfiskeriet i ungdomsskolen sammen med Bent.

 

I det røde ringbind befinder sig også et eksemplar af foreningens love fra dengang med et særligt afsnit ”specielle regler for 1983” , hvorfra der kan uddrages:

 

” Foreningen kan ikke optage medlemmer før antallet af medlemmer er under 25 personer. Disse, der ønsker optagelse, må så føres på venteliste”

– Ja, dengang var det eksklusivt og kun for en lukket kreds at være medlem, man skulle jo ikke risikere at foreningen blev kuppet ved at en hel flok Humphy medlemmer meldte sig ind og overtog fiskevandet. Min hukommelse rækker ikke til at konstatere om dette var årsagen til medlemsbegrænsningen - eller det var for ikke at overfiske bestanden af bækørreder i Stavis Å.        - Eller om det var Langesø Skovbrug der ikke ville have flere rendende ved åen.

 

”Medlemmerne kan for kr. 15,00 3 gange årligt medtage en fiskende kammerat...”

 

- Kontingentet var i starten omkring 50-60 kr. pr. år og der blev ikke opkrævet unødige midler. Der kunne dog altid blive råd til at give en sodavand til generalforsamlingens fremmødte.

 

Bladrer man videre, er der eksempler på nogle af de dagsordener, der har været grundlag for de første generalforsamlinger i foreningen. Generalforsamlingen er altid blevet holdt i biologilokalet på Havrehedskolen.

JL1983_edited.jpg
BN2.JPG
Lystfiskeriets dag.png

Den 30. november 1983:

Ordinær generalforsamling uden større poster, men 24. januar 1984 får foreningen brev fra Danmarks Sportsfiskerforbund med oplysninger i forbindelse med foreningens forespørgsel om et eventuelt medlemskab af forbundet.

Den 28. november 1984:

Bo Nielsen bliver valgt til kasserer og Christian Larsen kommer i bestyrelsen i stedet for Henrik. Bruno Stolborg bliver suppleant. 

Den 27. november 1985:

Undertegnedes årsberetning går bl.a. på at Engsøen i Rold er blevet lejet og der er udsat regnbueørreder. 2 nye fisketrapper er blevet etableret (en i Bredbjerg og en ved Morud Mølle). Endvidere berettes at ”fiskeriet stadig er præget af mange små bækørreder”. Kassebeholdningen var i øvrigt ca. 550 kr.

Den 26. november 1986:

Lenny tager sekretærtjansen, da Erik vil holde op. Christian Morgen bliver ny suppleant. Det år er overskuddet 608,35 kr.

Den 15. november 1987:

38 kg ørreder udsættes i Engsøen. Ind i bestyrelse trådte Christian Morgen, da Bo flytter. Lenny bliver kasserer, Carsten Pedersen blev valgt som suppleant. Det blev vedtaget at indmelde foreningen i Danmarks Sportsfiskerforbund, hvilket sker i eftersommeren 1988 efter at foreningen er begyndt at modtage medlemstilskud fra Søndersø Kommune.

 

Den 30. november 1988:

Et tema er at nedsætte en aktionsgruppe, så vi kunne få fanget de lyster-fiskere, der huserede ved Stavis Å om natten. I efteråret var observeret døde havørreder med stikhuller.

Omkring 1990 rykker foreningen gevaldigt i medlemstallet efter at foreningen er begyndt at optage B-medlemmer. Vi fik mange medlemmer, der primært gik ind i foreningen for på den måde at opnå medlemskab i Danmarks Sportsfiskerforbund, så der kunne erhverves årskort til fiskeriet i Odense Å. Foreningen var nu hurtigt rykket op blandt de 5 største på Fyn med små 200 medlemmer. Fiskevandet blev også på denne tid udvidet med Langesø efter at Odense og Omegns Sportsfiskeklub efterhånden var blevet for få medlemmer til at kunne drive søen. Morud Lystfiskerforening blev behandlet utroligt fint og Odense klubbens både gik kvit og frit i arv til Morud Lystfiskerforening.

 

I 1994 flyttede undertegnede til Limfjordsegnen og det var et passende tidspunkt for Lenny og jeg til at træde ud og få friske kræfter ind. Carsten blev herefter valgt til at tage formandsposten. 

 

Den 10. februar 2008 når foreningen har 25 års jubilæum, har jeg planer om at stå med tæerne i Cubas varme vand med fluen ude efter Bonefish. Jeg vil sende en tanke hjem til Morud og mindes alle de gode timer, vi har tilbragt sammen - om det så har været ved kysten, på havet, med elfiske-udstyret ved Stavis Å - eller en aftentur med en wobler efter båden rundt på Langesø.

 

Jakob Larsen

bottom of page