top of page

Stavids å

Morud Lystfiskerforening samarbejder med en række lodsejer, hvilket giver foreningens medlemmer mulighed for at fiske på et langt stræk af det øverste stykke af Stavids åen.

Regler for fiskeriet i Stavids å

  1. Fredningsperiode 16. november – 15. januar (inkl.)

  2. Mindstemål: Bækørred 30 cm.

                          Havørred 45 cm.

  3. Kun fiskeri med kunstagn tilladt (flue, spinner, blink etc.)

    Fiskeri med orm tilladt i zone 2 fra Morud Friluftsbad til broen, hvor åen krydser Rugårdsvej.

  4. Kun fiskeri med stang er tilladt.

  5. Zone 2A er fredet fra 16. november til 15. marts (inkl.).

  6. Brud på ovenstående regler eller anden uheldig opførsel kan medføre eksklusion af foreningen

Beskrivelser af fiskevand

1. Hestehaven:        

1000 m ved Morudskov, nordbred.

 

2-2A. Langesøskov:

4000 m i Langesøskoven på begge sider af åen. Fra Morud Friluftsbad i vest til spejderhytte ved skovskel i øst.

 

3. Bredbjergeng:     

Niels Bendixens vand (Tidligere Gregersens) fra spejderhytte i vest til tilløb fra Tværskov mølle å i øst - i alt 1000 m. Strækket på 250 m omkring fisketrappe er ikke med (fra sving før fisketrappe) Der må fiskes på nordbred. Der er opsat skilte.

 

3A. Fischer:             

Anders Fisher Hansens vand fra skovskel nedstrøms Bredbjerg bro, til markskel oven for Tværskov mølle å, i alt 500 m. Der må fiskes på sydbred.

 

4. Dybvad bro:         

1000 m på sydsiden af åen ved Trøstrup. Der er opsat skilte.

5. Skovhøjrup:         

600 m. Erling Andersens stræk på nordbred. Stykket afgrænses i vest af grøft fra mose og i øst af eng/markskel lige efter sving. Færdsel til åen sker til fods ad Erlings markvej, der starter ved hans gule gård. Man kan parkere oppe foran hans bebyggelse.

 

6. Stavids:                

Nedstrøms Bredbjergstykket på den nordlige side af åen og ned til skel, ca. 250 meter opstrøms Dybvad bro.

 

7. Ålemarksgyden:  

Stykket ligger i forlængelse af Erling Andersens stykke (5). Strækningen er ca. 200m lang. Stykket afgrænses mod øst, af skel hvor der år 2016 er hegnet med fire tråde. Skellet er ved Ålemarksgyden 116. Der er også andre, der må fiske på strækningen.

 

8. Ålemarksgyden:  

Strækningen findes på nordsiden af åen. Den går fra skellet til den firetrådede indhegning ved Ålemarksgyden 116 og ca. 600 m nedstrøms. Mod øst afgrænses stykket af skellet ved rideskolen, her står fem store birketræer.

 

9. Stavids Bro:         

Stykket er på sydsiden af åen, det går fra Stavids Bro og ca. 350m opstrøms. Mod vest afgrænses stykket ved skel, her kommer en markvej fra midt på granskoven, ca. 20m opstrøms findes en lille sø.

Klik på kortet for zoom

Fiskevand Morud Lystfiskerforening
Fiskevand Morud Lystfiskerforening
Fiskevand Morud Lystfiskerforening
bottom of page