top of page

Fiskevande

Morud Lystfiskerforening har fiskeretten i Langesø og Stavis Å, og medlemmer af forneingen har desuden også ret til at fiske i Odense Å Sammenslutningens vande.

bottom of page