Fiskevande

Morud Lystfiskerforening har fiskeretten i Langesø og Stavis Å, og medlemmer af forneingen har desuden også ret til at fiske i Odense Å Sammenslutningens vande.

© 2021 - Morud Lystfiskerforening