Færdselsregler

Langesø Gods er en privat ejendom, hvor publikum må færdes efter reglerne i Naturbeskyttelses-loven. Færdsel og ophold er således tilladt på veje og stier fra kl. 7.00 om morgenen til solnedgang. Overnatning i skoven er ikke tilladt. Disse begrænsninger gælder også ved fiskeri i vandløb og fra bred.

 

I perioden 15. maj til 15. juli må færdsel langs åen ikke ske før kl. 9.00 af hensyn til skovens jagtlejere, som også i oktober til december kan lukke skoven omkring Stavids å på jagtdage. Disse begrænsninger gælder også for fiskere.

 

Motorkørsel er ikke tilladt uden for offentlig vej (asfalteret vej), ligesom motordrift heller ikke er tilladt på søen. Parkering skal ske på parkeringspladser ved offentlig vej - gerne ved "Den gamle Smedie" eller mellem transformerstationen og det lille vandhul på den lille parkeringsplads, ikke i løgparken eller ved indgangen hertil. Parkering på/langs grusvej ved hytten er ikke tilladt. Hunde må kun medføres, hvis de holdes i snor.

 

Disse begrænsninger skyldes hensyn til dyrelivet, som er specielt sårbart i yngletiden om foråret. Derfor henstiller vi til fiskerne, at man skal tage hensyn til ynglende fugle langs søbredden ved ikke at tage ophold i sivene og i umiddelbar nærhed af reder i sivbræmmen og på bredden.

 

Støjende adfærd og brug af radio m.v. bedes undgået af hensyn til skovfreden, som nydes af mange skovgæster og beboere.

 

Langesø slot, der er opført i 1774-1778, ejes nu tillige med de 800 ha skov, 55 ha landbrug og 18 ha sø af Langesøfonden, hvis hovedformål er at sikre ejendommens fremtid som erhvervsskovbrug med rekreativ værdi. Slottet er delvist udlejet til beboelse, og såvel slot som park er lukket for offentligheden, hvorfor landgang ikke er tilladt i dette område.

 

Bålbrænding og lejrslagning er ikke tilladt i skoven. Ved grusgraven på søens nordside (ved Ålekisten) er dog indrettet to bålpladser, som må benyttes af publikum uden forudgående tilladelse.

© 2018 - Morud Lystfiskerforening