Fiskeriet er underlagt følgende regler 

 • Bådene skal reserveres hos Shell Service Morud tlf: 65964299

 • Både, årer, redningsveste og hytte skal behandles på behørig vis - husk at rydde op og låse efter brug! Affald tømmes i containeren som er opstillet ved hytten.

 • Zone K (Z-K) er forbeholdt fiskeri fra land og bådfiskere skal drage hensyn herfor. For øvrige områder skal fiskere på land drage hensyn til bådfisker. I praksis vil det sige at i zone K er det bådfiskeren der har ansvaret for at der ikke krydses liner og i øvrige områder visa versa.

 • Det er tilladt at fiske fra Stenpynten. Pladsen er forbeholdt karpefiskere.

 • Fangster af gedder, sandart, ål og karper kan skrives i fangstjournalen, som er i åreskabet.

 • Maksimum 3 personer i een båd.

 • Sejlads skal efter gældende regler ske med redningsveste ombord. Redningsveste ligger i hytten. 

 • Der må max. anvendes 4 stænger pr. person.

 • Fiskeri fra land foregår fra fast standplads med agn, idet fiskeri med kunstagn ikke er tilladt.

 • Telt med fast bund er forbudt. Karpefiskerly uden fast bund er tilladt.

 •  Mindstemål og fredningstider SKAL overholdes.

 • VIS HENSYN til dine medfiskere og andre brugere af Langesø.

 • Brud på reglerne kan medføre bortvisning.

Regler for fiskeri

Mindstemål og fredningstider:

 • Gedde 60 cm. (fredet i april).

 • Sandart 60 cm. (fredet i maj).

 • Ål 45 cm.

Natfiskeri fra bredden af Langesø:

 • Natfiskeri fra bredden af Langesø

 •  Telt med fast bund er forbudt. Der henvises til teltpladsen ved Morud Friluftbad. Karpefiskerly uden fast bund er tilladt.

 • Bålbrænding er forbudt med mindre blåplads anvises fra godsets side. Der er anvist bålpladser som beskrevet ovenfor.

 • Parkering ved Skovkapel er tilladt.
   

© 2018 - Morud Lystfiskerforening